ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Nositelem záruky je firma Quadral GmbH & Co. KG, Am Herrenhäuser Bahnhof 26-28, 30419 Hannover Německo.

Pasivní reproduktory, elektronika a aktivní subwoofer Aurum

Vážený zákazníku,

Prodloužená záruka platí pro výrobky, zakoupené od smluvního partnera firmy quadral GmbH & Co. KG v České republice. Pro uplatnění záruky je třeba firmě Panter spol. s r.o. do 30 dnů od nákupu doručit kopii dokladu o koupi a potvrzeného záručního listu se sériovým číslem výrobku a to buď mailem, nebo poštou na adresu Panter spol. s r.o., B. Martinů 7, 14000 Praha 4. Doklad o prodloužené záruce vám bude zaslán e-mailem (případně poštou). Uschovejte si ho na bezpečném místě, aby byl vždy po ruce.

ZÁKONNÁ ZÁRUKA A PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Podle zákona máte nárok na případnou reklamaci výrobku v záruční době. Kromě tohoto nároku vám firma quadral GmbH & Co. KG poskytuje prodlouženou záruku na pasivní reproduktory Aurum po dobu 10 let a na elektroniku a aktivní subwoofery Aurum po dobu 4 let na všechny mechanické a elektronické součástky. Na náhradní díly, které podléhají běžnému mechanickému opotřebení (kabely apod.), a také na příslušenství, se tato záruka nevztahuje. Záruka se vztahuje na opravy všech škod, vzniklých v průběhu záruční doby, nebo na vady výrobku.

PODMÍNKY UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

Oprava musí proběhnout v autorizovaném servisu. Záruka zahrnuje náklady na použitý materiál a účtovanou pracovní dobu. Záruční doba začíná běžet od data prodeje podle dokladu o koupi. Další prodloužení záruční doby není možné. Všechny vadné a vyměněné díly se stávají majetkem firmy quadral GmbH & Co. KG. Na případné doplňkové služby je nutné uzavřít novou samostatnou smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím.

Uplatnění záruky

Pokud je váš výrobek vadný a je nutná záruční oprava, obraťte se na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili, které s vámi bude záruční opravu řešit. Pro uplatnění záruky se ujistěte, že

 1. výrobek, u kterého se má uplatnit prodloužená záruka u autorizovaného prodejce, je správně zabalený, nejlépe v původním obalu, a doručte jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska
 2. máte k dispozici doklad o koupi a záruční list, s uvedením typu a výrobního čísla výrobku. V případě ztráty záručního listu nebo dokladu o koupi není možné záruku uplatnit.
 3. posíláte tento produkt do servisního střediska na vlastní náklady.

VÝJIMKY ZE ZÁRUKY

 1. Poškození během dopravy, viditelné nebo neviditelné musí být uplatněno u dopravce.
 2. Škrábance na výrobku nebo jeho příslušenství.
 3. Optické nerovnoměrné dýhové struktury nebo jakýkoli odlišnosti ve zbarvení dýhy, neboť se jedná o přírodní produkt.
 4. Náklady na dopravu do servisního střediska.
 5. Škody způsobené chybnou montáží, nesprávným zapojením, nesprávnou obsluhou nebo škody způsobené vnějšími silami.
 6. Neautorizované opravy nebo opravy s použitím neoriginálních náhradních dílů.
 7. Následné škody na jiných produktech.
 8. Úhrada škody třetím stranám bez našeho předchozího souhlasu.
 9. Škody na výrobcích, které byly využívány ke komerčním účelům nebo v nepřetržitém provozu.
 10. Produkty, ze kterých bylo odstraněno výrobní číslo.
 11. Změny na výrobku, které neovlivňují ani funkčnost, ani hodnotu výrobku.
 12. Výrobky quadral, které nebyly zakoupeny u autorizovaného prodejce.
 13. Výrobky vrácené bez potvrzeného záručního listu.